โปรตีน

Published สิงหาคม 22, 2012 by noonud

ในปี พ.ศ. 2481 นักเคมีชาวดัทช์ ชื่อ เจแรร์ดัส มูลเดอร์ (Gerardus Mulder)

เป็นผู้ให้ชื่อนี้เพราะเขาเชื่อว่าโปรตีนเป็นสารที่สำคัญที่สุด

ในบรรดาสารอินทรีย์ที่รู้จักกันแล้วทั้งหมด

โปรตีนเป็นสารประเภทพอลิเพปไทด์ที่มีโครงสร้างของโมเลกุลที่ซับซ้อน มีธาตุประกอบหลักซึ่งประกอบด้วย

คาร์บอน ไฮโดรเจน ออกซิเจน และไนโตรเจน เป็นสารที่พบมากที่สุดในสิ่งมีชีวิต มากกว่าครึ่งหนึ่งของน้ำหนักแห้ง

(dry weight) ของเซลล์ทั่วไป โปรตีนมีบทบาทสำคัญในกระบวนการทางชีวเคมีทุกชนิด

.เมื่อสลายโปรตีนด้วยกรดจะได้สารอินทรีย์ง่ายๆ เรียกว่า กรดอะมิโน (amino acid) ซึ่งมีสูตรโครงสร้าง

เป็น NH2-CHR-COOH ในสูตรโครงสร้างนี้อะตอมคาร์บอนในตำแหน่งอัลฟาจะเป็นอะตอมคาร์บอน ไม่สมมาตร

(asymmetric carbon atom) ดังนั้นกรดอะมิโนทุกตัว นอกจากไกลซีน จะมีสเตริโอไอโซเมอร์ได้สองชนิด

คือ D- และ L- โดยที่กรดอะมิโนในธรรมชาติส่วนใหญ่เป็นชนิด L- โปรตีนเกิดจากกรดอะมิโนสร้างพันธะด้วยพันธะเพปไทด์

เชื่อมต่อกันระหว่างโมเลกุล ซึ่งมีการจัดเรียงลำดับ ชนิด และจำนวนที่แตกต่างกัน เกิดเป็นโครงสร้างโมเลกุลขนาดใหญ่

ที่มีมวลโมเลกุลมาก

โปรตีนเป็นพอลิเมอร์ธรรมชาติที่เกิดจากการรวมตัวของกรดอะมิโนจำนวนมาก โปรตีนมีหลายชนิด

โปรตีนนับหมื่นชนิดในร่างกายประกอบด้วยกรดอะมิโน 20 ชนิดเป็นโครงสร้างพื้นฐานกรดอะมิโนบางชนิด

ร่างกายสังเคราะห์ขึ้นเองได้ บางชนิดร่างกายสังเคราะห์ขึ้นเองไม่ได้เรียกกรดอะมิโนที่สังเคราะห์ขึ้นเองไม่ได้

นี้ว่า กรดอะมิโนจำเป็น ซึ่งได้แก่ เมไทโอนีน ทรีโอนีน ไลซีน เวลีน ลิวซีน ไอโซลิวซีน ฟีนิวอะลานีน ทริปโตเฟน ฮีสติดีน

และอาร์จีนีน เมื่อพิจารณากรดอะมิโนแต่ละชนิดจะมีองค์ประกอบพื้นฐานที่เหมือนกันคือ หมู่คาร์บอกซิลิก

และ หมู่เอมีน ซึ่งหมู่อะมิโนเหล่านี้แตกต่างกันที่แขนง หรือ R group ซึ่งแบ่งออกเป็นแปดชนิด ตามลักษณะทางเคมี

คือ aliphatic, aromatic, sulphur, acidic, basic, amide, hydroxyl และ imino บทบาทของกรดอะมิโน

แต่ละชนิดในการทำงานของโปรตีนขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของโซ่ข้าง 4 ประการ ได้แก่ ลักษณะ ความมีขั้ว

คุณสมบัติการแตกตัว ความสามารถในการเกิดพันธะไฮโดรเจน และ คุณสมบัติเฉพาะตัวของสาร

ประกอบด้วยหมู่ฟังก์ชันอะมิโนและคาร์บอกซิลเป็นส่วนประกอบ   กรดอะมิโนเป็นองค์ประกอบสำคัญของโปรตีน

ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญที่มีอยู่ในสิ่งมีชีวิตทุกชนิด

 
เมื่อหมู่คาร์บอกซิลของกรดอะมิโนโมเลกุลหนึ่งทำปฏิกิริยากับหมู่อะมิโนอีกโมเลกุลหนึ่งจะมีการสร้างพันธะเอไมด์ขึ้น
ซึ่งเรียกกันว่า “พันธะเพปไทด์” (peptide bond) กรดอะมิโนทั้งหลายของโปรตีนจะจับกันด้วยพันธะเพปไทด์ทั้งสิ้น
ที่มา  www.seabuckthornthai.com/index.php?lay=show&ac…
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: